Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. o godzinie:
- 9:00 - klasy wczesnoszkolne i klasa I baletowa
- 10:30 klasy II - IX baletowe