Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Młody Duch Tańca