Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019