Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Zebranie z rodzicami 14.09.2018r.

Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 14 września 2018r.:

- o godz. 17:00 - spotkanie ogólne z dyrekcją szkoły (sala baletowa nr 7),

- o godz. 17:30 - spotkania z wychowawcami w klasach,

- o godz. 18:30 - spotkanie Rady Rodziców, w celu wybrania nowego prezydium RR (sala językowa).

Serdecznie zapraszamy