Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

KONCERT ŚRODOWISKOWY TEATR TAŃCA I RUCHU ROZBARK

KONCERT ŚRODOWISKOWY
TEATR TAŃCA I RUCHU ROZBARK
21 września 2018 roku godz. 18.00