Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

2 listopada 2018r.

02.11.2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.