Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

12 listopada 2018r.

Dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy.