Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Uwaga!

UWAGA

W poniedziałek tj. 8 kwietnia 2019

Zajęcia baletowe dla dzieci pozaszkolnych
odbywają się zgodnie z planem.