Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Uwaga!

UWAGA

19.06.2019r. o godz. 16:00

w Operze Śląskiej

odbędzie się Koncert końcoworoczny.

 

W związku z powyższym dzieci uczęszczające


na zajęcia baletowe prosimy o przybycie
do Opery Śląskiej


w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 12:45.

 

Przewidujemy:

12:45 - spotkanie przy kasach

13:00 – 13:45 – próba grupa młodsza

13:45 – 14:30 – próba grupa starsza

14:30 – 15:30 – przerwa na obiad (pod opieką rodziców)

15:30 - gotowość do koncertu

 

Bezpośrednie zajęcia przygotowujące do spektaklu - próba są odpłatne w cenie

dotychczasowych zajęć.