Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą sprzyjającą
artystycznemu rozwojowi osobowości ucznia.
Kształtujemy sylwetkę kreatywnego
i odpowiedzialnego za siebie człowieka.