Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

UWAGA!

UWAGA

            Informujemy, że zakwaterowanie uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Internacie przewidujemy 2 września 2019r.
od godziny 15:00, czyli po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
w sali nr 1 w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej.

Sytuacja ta wynika z realizacji projektu Młody Duch Tańca
i koncertem w dniu 1 września 2019r., na który serdecznie zapraszamy.