Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Plan lekcji 2019/2020