Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Harmonogram Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego 2020