Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

XI Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych.

XI Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych.

Etap II.

 

W piątek, dn. 31 stycznia 2020 roku na scenie Opery Śl. ma miejsce kolejny etap Konkursu Choreograficznego. Szacowne Jury, ostatecznie spośród 70 choreografii zaprezentowanych w I etapie na sali baletowej, wyłoniło 42 utwory, które uczestniczą w dalszej części, czyli prezentacji scenicznej. Każdy z ośrodków tanecznych, biorących udział w Konkursie ma swoich reprezentantów w II etapie. Znaleźli się wśród nich zarówno najmłodsi jak i najstarsi uczestnicy tegorocznego Konkursu. Prezentacje sceniczne odbywają się z udziałem publiczności od godz.16.00 do godz.19.00.

W późnych godzinach wieczornych zostaną podani finaliści Konkursu, którzy wezmą udział w jutrzejszej Gali Laureatów i dowiedzą się, jakie zostały im przyznane nagrody i wyróżnienia. A zatem napięcie rośnie, a emocje sięgają zenitu.

W kasie Opery Śl. wciąż dostępne są bilety na Galę Laureatów – serdecznie zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!