Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Funkcjonowanie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem COVID-19