Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Konkurs literiacki i plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

Ogłaszamy Konkurs Poetycki i Plastyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca!!! 

Regulamin Konkursu Poetyckiego i Plastycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

Dotykać ziemi i sięgać nieba...”  Taniec w słowach i obrazach

Regulamin konkursu.odt

Karta zgłoszenia.odt