Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

IX Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny - Bytom 2016 - Laureaci