Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i Plastycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca