Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Padlet dla uczniów

Padlet świetlicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu:

Padlet przygotowany przez Panie: Ewę Polarz, Joannę Rusocką-Nowak i Katarzynę Księżopolską

https://padlet.com/swietlicaosbbytom/anirrsclhgk4r47j