Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Plan lekcji 2020/2021

plan_lekcji_09 _2020.pdf

plan_lekcji_od_05.10.2020.pdf

 

 

 

 

 

 

Plany zajęć podczas nauki zdalnej:

Klasy wczesnoszkolne realizują zajęcia w szkole, klasy I-V baletowe tylko nauczanie zdalne, klasy VI - IX łączą naukę zdalną ze stacjonarną. Plan może jeszcze ulec zmianie.

Plan lekcji od 30 listopada 2020r.

plan_lekcji_30_11 _2020_klasy_IIW_IIIW.pdf

plan_lekcji_30_11 _2020_klasy_I_IV.pdf

plan_lekcji_30_11 _2020_klasy_V_VI_VII_VIII_IX.pdf

 

 

 Plan lekcji od 9 listopada 2020r.

plan_lekcji_09_11 _2020_klasy_IIW_IIIW.pdf

 

 

 Plan lekcji od 26 listopada 2020r.

plan_lekcji_26_10 _2020_klasy_IIW_IIIW.pdf

plan_lekcji_26_10 _2020_klasy_I_V.pdf

plan_lekcji_26_10 _2020_klasy_VI_VII_VIII_IX.pdf