Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Letnia Szkoła Artystyczna 2016

Wszelkie informacje można uzyskać ze strony http://lsa.zespolslask.eu/