Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego