Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Międzynarodowy Konkurs Baletowy ZŁOTE POINTY 2020 ON-LINE