Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Catering w szkole