Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Zasady charakteryzacji 2