Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Plan zajęć 2015/2016