Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Rekrutacja

 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA

IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO

UL. JAGIELLOŃSKA 21-23 BYTOM

TEL. : (0-32) 787-01-01, 787-01-02

                    E-MAIL : sbaletowa@interia.pl 

 

 

 Harmonogram przyjęć do klasy I baletowej na rok szkolny 2019/2020

 

26 lutego - 28 marca 2019 - składanie wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy I baletowej

Wzór wniosku ( do pobrania).

Obowiązkowe załączniki:

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej szkoły podstawowej lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły Muzycznej I stopnia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie tancerza  wydane przez lekarza rodzinnego oraz specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej

 

1 kwietnia 2019 - Dzień Otwarty Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu wraz z rekrutacją

 

8 kwietnia 2019 - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie wywieszona w widocznym miejscu w szkole.

 

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek o przyjęcie do OSB.doc 

 Kryteria uwzględniane w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych.doc

 Podanie o przyjęcie do internatu.docx

 Wyciąg ze Statutu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu.doc

 

Warunki Przyjęcia:

  • Ukończona III klasa szkoły podstawowej.
  • Smukła i proporcjonalna sylwetka.
  • Dobre poczucie rytmu.
  • Zamiłowanie do tańca.

Nauka w szkole trwa 9 lat (pion podstawowy (kl. IV, V, VI, VII, VIII), Liceum). Po zakończeniu nauki uczniowie zdają:

  • egzamin dyplomowy (przedmioty artystyczne)
  • egzamin maturalny (przedmioty ogólnokształcące)

Szkoła zapewnia internat dla uczniów zamiejscowych.

W szkole panuje kameralna, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka atmosfera pod okiem doświadczonych pedagogów.

Szkoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie Opery Śląskiej, w której uczniowie odbywają praktyki stawiając pierwsze kroki na scenie.

Ponadto szkoła prowadzi bogatą działalność koncertową w Regionie.

Wśród uczniów i absolwentów są laureaci krajowych i zagranicznych konkursów baletowych oraz wybitni artyści scen polskich i europejskich.

Dla dzieci młodszych szkoła proponuje zajęcia w ognisku baletowym.