Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Rekrutacja

 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA

IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO

UL. JAGIELLOŃSKA 21-23 BYTOM

TEL. : (0-32) 787-01-01, 787-01-02

                    E-MAIL : sbaletowa@interia.pl 

 

 

Harmonogram przyjęć do klasy I baletowej na rok szkolny 2018/2019

 

19 lutego - 4 kwietnia 2018 - składanie wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy I baletowej

Wzór wniosku ( do pobrania).

Obowiązkowe załączniki:

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej szkoły podstawowej lub klasy trzeciej ogólnokształcącej szkoły Muzycznej I stopnia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie tancerza  wydane przez lekarza rodzinnego oraz specjalistę z zakresu ortopedii lub medycyny sportowej

 

5 kwietnia 2018 - Dzień Otwarty Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu wraz z rekrutacją

 

12 kwietnia 2018 - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. Alfabetyczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będzie wywieszona w widocznym miejscu w szkole.

 

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie do I klasy.docx

 Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż I baletowa.docx

 Harmonogram przyjęć do klasy I baletowej w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej.doc

 Kryteria uwzględniane w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych.doc

 Podanie o przyjęcie do internatu.docx

 Wyciąg ze Statutu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu.doc

 

Warunki Przyjęcia:

  • Ukończona III klasa szkoły podstawowej.
  • Smukła i proporcjonalna sylwetka.
  • Dobre poczucie rytmu.
  • Zamiłowanie do tańca.

Nauka w szkole trwa 9 lat (pion podstawowy (kl. IV, V, VI, VII, VIII), Liceum). Po zakończeniu nauki uczniowie zdają:

  • egzamin dyplomowy (przedmioty artystyczne)
  • egzamin maturalny (przedmioty ogólnokształcące)

Szkoła zapewnia internat dla uczniów zamiejscowych.

W szkole panuje kameralna, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka atmosfera pod okiem doświadczonych pedagogów.

Szkoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie Opery Śląskiej, w której uczniowie odbywają praktyki stawiając pierwsze kroki na scenie.

Ponadto szkoła prowadzi bogatą działalność koncertową w Regionie.

Wśród uczniów i absolwentów są laureaci krajowych i zagranicznych konkursów baletowych oraz wybitni artyści scen polskich i europejskich.

Dla dzieci młodszych szkoła proponuje zajęcia w ognisku baletowym.