Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Sponsorzy

  

 

 

   Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, partnerom, instytucjom wspierającym za dotychczasową owocną współpracę, za życzliwość i serdeczność.

 

Organ prowadzacy                            
Wspierają nas                            
                                  
 

Stowarzyszenie

Pro-Arte

                       
Sponsorzy  

Kwiaciarnia

Casablanca

                          
                             
              

Cech Rzemiosł

i Przedsiębiorczości

w Bytomiu

                   
                             
                              
                             
Partnerzy medialni                            
                             
                                  
                             
                           

 

Autorzy zdjęć: Tomasz Zakrzewski, Krzysztof Chrobak, Bożena Sękala, Mirosław Badura, Kamil Dąbrowski

Projekt i skład: Tomasz Mielczarek (Metawerke Studio)