Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 1 września 2016 r.:

o godzinie 11          klasy wczesnoszkolne

o godzinie 9          klasy I - IX baletowe