Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Absolwenci z roku 1957

Serdecznie przepraszam Absolwentów z roku 1957, których nazwiska z powodu błędów technicznych nie zostały umieszczone w jubileuszowym folderze

Panią Alicję Basiuk

Pana Waldemara Karsta

Pana Jana Lisowskiego

Panią Izabellę Owoc

Panią Krystynę Wątor

Przepraszam i informuję, że przygotowujemy wersję poprawioną folderu, która zostanie przesłana do Państwa.

Ubolewam nad tym, że w dniu, w którym chcieliśmy uhonorować wszystkich Absolwentów, w tym wyżej wymienionych Państwa, doszło do tak przykrego dla obu stron błędu, którego nie udało się uniknąć.

Proszę o wielkoduszność i wyrozumiałość.