Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania - rok szkolny 2016/2017

 

Szkolny zestaw podręczników.docx

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

I PROGRAMÓW NAUCZANIA

 rok szkolny 2016/2017

 

Klasy wczesnoszkolne   

 

Przedmiot Klasa Numer w szkolnym zestawie Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Program nauczania
  Edukacja wczesnoszkolna  I w II w   W1-1 /2016/2017  Nasz elementarz.Podręcznik do szkoły podstawowej.+ Ćwiczenia z pomysłem WSiP   dla klasy I i II+ Moje ćwiczenia MacEdukacja dla klasy III  Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska  Ministerstwo Edukacji Narodowej Edukacja wczesnoszkolna „Doświadczenie świata” Program nauczania dla I etapu kształceniaMarzena Kędra
Język angielski I wII wIII w  W2/2016/2017  Our Discovery Island nr1 (kl. I),nr2 (kl. II) nr3 (kl. III)+ ćwiczenia Terssa LochowskiLinnette Ansel ErocakSagrario Salaberri PERSON         nr ewidencyjny 393/1/2011/2014393/2/2011393/3/2011 Program nauczania języka angielskiego. Poziom kompetencji językowej WG CEF – pre-A1M. Bogacka
Religia I w  W3/2016/2017  Żyjemy w Bożym świecie - podręcznik do religii dla klasy I Elżbieta Kondrak, Dariusz Karpiński, Jerzy Snopek Jedność – Kielce2012  Program nauczania religii rzymsko – katolickiej. AZ – 1-01/12 wyd. Jedność – Kielce
II w Idziemy do Jezusa          podręcznik do religii dla klasy II Dariusz KarpińskiJerzy Snopek Jedność – Kielce2013
III w Jezus jest z nami  zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III Dariusz KarpińskiJerzy Snopek Jedność – Kielce2014

 


Klasy I, II, III  baletowe

 

Przedmiot Klasa Numer w szkolnym zestawie Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Program nauczania
Język polski I II  P1-1/2016/2017   Między nami. Podręcznik do języka polskiego dlaklasy 4 szkoły podstawowejklasy 5 szkoły podstawowej+ ćwiczenia  Agnieszka Łuczak           Anna Murdzek  GWOnr ewidencyjny445/1/2012/2015445/2/2013/2015 Między nami - program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 DKW-4014-37/01
 III  P1-2/2016/2017  Czarowanie słowem                                          podręcznik z ćwiczeniami      kl. VI Agnieszka Kania, Karolina Kwak, Joanna Majchrzak-Broda WSiPnr  ewidencyjny561/3/2014 Czarowanie słowem – program nauczania języka polskiego dla szkoły podstawowej.A. Kania, K. Kwakwyd. WSiP
Język angielski III  P2-1/2016/2017   Today 2. Podręcznik wieloletniToday 3. Podręcznik wieloletni+ ćwiczenia   David Todd, Tamzin Thompson, Brian Abbs, Ingrid Freebairn Pearson Central Europenr. ewidencyjny 669/2/2013/2014669/3/2015 Program nauczania języka angielskiego. Szkoła podstawowa – drugi etap edukacyjny. M. Ellis, A. Rakwyd. OUP
  III  P2-2/2016/2017   Project 3 – wydanie egzaminacyjne+ ćwiczenia Tom Hutchinson Oxford
 Język francuski   I II III    P3/2016/2017 Vitamine                                kl. I cześć 1                             kl. II część 1 i 2                       kl. III część 2                           + ćwiczenia C. Martin, D. Pastor Nowelanr ewidencyjny418/1/2012 (cz. 1)418/2/2013 (cz. 2) Program nauczania języka francuskiego dla szkoły podstawowej.                                Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIElżbieta KobiałkaNowela
Historia i społeczeństwo  III  P4/2016/2017   Wczoraj i dziś.         Podręcznik do historii i społeczeństwa                        dla klasy 4szkoły podstawowej  dla klasy 5 szkoły podstawowej   + ćwiczenia Grzegorz Wojciechowski Nowa Eranr ewidencyjny 443/1/2012/2015443/2/2013/2015 Wczoraj i dziś – program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa.T. Maćkowskiwyd. Nowa Era
  III Wczoraj i dziś.                             Podręcznik do historii i społeczeństwa                                dla kl. VI szkoły pod. (kl. III)  + ćwiczenia Grzegorz  Wojciechowski Nowa Eranr ewidencyjny443/3/2014
Matematyka  I      P6/2016/2017 Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 i 2+ćwiczenia Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Eranr ewidencyjny 157/1/2012/z1/2014157/1/2012/z2/2014 Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki w kl. IV – VI M. Braun, A. Mańkowska,M. Paszyńska                                        wyd. Nowa Era DKOS – 5002-77/07
II  Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. Część 1 i 2+ ćwiczenia Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Eranr ewidencyjny 157/2/2012/z1157/3/2012/z1
III Matematyka z kluczem.Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.+ ćwiczenia Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Eranr ewidencyjny 157/4/2011
Przyroda III     P7/2016/2017  Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody         dla klasy 4 szkoły podstawowej  dla klasy 5 szkoły podstawowej+ ćwiczenia Maria Marko - Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz                               Janina Ślosarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer           Nowa Eranr ewidencyjny399/1/2011/2014399/2/2013/2015 Tajemnice przyrody – program nauczania przyrody w klasie 4-6 szkoły podstawowej Jolanta Golankowyd. Nowa Era
  III  Tajemnice przyrody .Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 6+ ćwiczenia Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk  Nowa Eranr ewidencyjny399/3/2014
 Zajęcia komputerowe  I II    P12-1/2016/2017 Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowychdla klasy 4 szkoły podstawowejdla klasy 5 szkoły podstawowejpodręcznik nieobowiązkowy Michał Kęska Nowa Eranr ewidencyjny 729/1/2015729/2/2016 Lubię to!  Program nauczania zajęć komputerowych.Michał KęskaNowa Era  
III  P12-2/2016/2017 Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 6podręcznik nieobowiązkowy Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski WSiPnr ewidencyjny453/3/2014 Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej. II etap kształcenia.W. Jachemczyk, I. Krajewska – Kranos, W. Kranos,  A. Samulska, M.Wyczółkowski wyd. WSiP
Plastyka  I II   P13/2016/2017 Do dzieła!                   Podręcznik do plastyki dla klas 4 , 5 szkoły podstawowej                  szkoły podstawowej           podręcznik nieobowiązkowy Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Nowa Eranr ewidencyjny326/1/2011/2015326/2/2011/2015 „Do dzieła!” – program nauczania plastyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej.  J. Lukas, K. Onak  wyd. Nowa Era    DKOS-5002-66/04
Zajęcia techniczne I II   P17/2016/2017 Jak to działa?                  Podręcznik do zajęć technicznych dla klas                4, 5 szkoły podstawowej    podręcznik nieobowiązkowy Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Eranr ewidencyjny295/2010/2014295/2/2010/2015 „Jak to działa?” program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej L. Łabecki, Nowa Era
Religia I   P16/2016/2017  Miejsca pełne BOGactw     podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej                 ks. Krzysztof  Milenicki,Elżbieta Kondrak       Bogusław Nosek Jedność – Kielce2012   Program nauczania religii rzymsko – katolickiej. AZ-2-02/12wyd. Jedność – Kielce              
II Spotkania uBOGacające  podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej                 ks. Krzysztof  Milenicki,Elżbieta Kondrak       Ewelina  Parszewska Jedność – Kielce2013
III Tajemnice BOGAtego życia podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej                 ks. Krzysztof  Milenicki,Elżbieta Kondrak       Ewelina  Parszewska Jedność – Kielce2014

 


Klasy IV, V, VI

Przedmiot Klasa Numer w szkolnym zestawie Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Program nauczania
    Język polski     IVV    G1-1/2016/2017  Myśli i słowa. Literatura -kultura-nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego.Gimnazjum. Kl. 1Gimnazjum Kl. 2Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego.           Gimnazjum. Kl. 1Gimnazjum  Kl. 2  Ewa Nowak i Joanna Gaweł    Zofia Czarniecka-Rodzik WSiPnr ewidencyjny738/1/2015
  738/2/2016
 164/1/2015/z1164/2/2016/z1
Myśli słowa - program nauczania języka polskiego w gimnazjum wyd. WSiP
VI  G1-2/2016/2017 Świat w słowach i obrazach.                 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 3  gimnazjum Witold Bobiński WSiPnr ewidencyjny26/3/2010 Świat w słowach i obrazach – program nauczania języka polskiego w gimnazjum.wyd. WSiP 
Język angielski IVV  G2-1/2016/2017 Live Beat 2.            Podręcznik wieloletniLive Beat 3  Podręcznik wieloletni Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Olivia Johnston, Sarah Curtis, Bartosz MichałowskiJonathan Bygrave, Judy Copage, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey, Bartosz Michałowski  Pearson Central Europenr ewidencyjny731/2/2015731/3/2015      Program nauczania języka angielskiego. III etap edukacyjny, poziom III.1E. Lewandowska,B. Maciszewska,  B. Czarnecka – Cicha
VI  G2-2/2016/2017 Upbeat  3  + repetytorium                 wydanie uaktualnione           +ćwiczenia Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker Pearson Education Polska 
 Język francuski   IVV     G3/2016/2017 Amis et compagnie 1  Amis et compagnie 2+ ćwiczenia Colette Samson Wydawnictwo "Nowela"nr ewidencyjny118/1/2009/2015
  267/2/2010/2015
Program nauczania języka francuskiego dla gimnazjum poziom III.0 – III.1 wersja dla nowej podstawy programowej.J. Bacz - Kazior
 VI Amis et compagnie 2 +ćwiczenia Colette Samson Wydawnictwo "Nowela”nr ewidencyjny267/2/2010
 Historia   IVV     G4/2016/2017 Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjumklasy drugiej gimnazjum+ ćwiczenia pod red. Stanisława Roszaka Nowa Eranr ewidencyjny60/1/2011/z160/2/2010 Śladami przeszłości – program nauczania historii w gimnazjum T. Kowalewska, T. Maćkowskiwyd. Nowa Era
 VI Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum+ ćwiczenia Stanisław Roszak Nowa Eranr ewidencyjny60/3/2011
Wiedza o społeczeństwie  G5-1/2016/2017 Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część 1 Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski Nowa Eranr ewidencyjny77/1/2009/2015 Dziś i jutro - program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjumwyd. Nowa Era
VI  G5-2/2016/2017 Wiedza o społeczeństwie.Część 1 i 2. Podręcznik dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara OPERONnr ewidencyjny96/2/2010 Program nauczania wiedzy                    o społeczeństwie w gimnazjum.E. Dobrzycka, K. Makarawyd. Operon
Matematyka IVV  G6/2016/2017 Policzmy to razem. Podręcznik do matematyki dla klasy 1 gimnazjumklasy 2 gimnazjum+ćwiczenia Jerzy Janowicz Nowa Eranr ewidencyjny108/1/2010/z1/2015108/2/2010/2016 Program nauczania matematyki           w gimnazjum.Jerzy Janowiczwyd. Nowa Era 
 VI Policzmy to razem. Podręcznik do matematyki dla klasy 3  gimnazjum  Jerzy Janowicz Nowa Eranr ewidencyjny108/3/2011
Biologia  IVV    G8/2016/2017 Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum       Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum+ćwiczenia Małgorzata Jefimow, Marian SęktasMałgorzata Jefimow Nowa Eranr ewidencyjny58/1/2009/201558/2/2009/2015 Puls życia – program nauczania biologii w gimnazjum.A. Zdziennieckawyd. Nowa Era
VI Puls życia 2 i 3 Podręcznik do biologii dla gimnazjum Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas Nowa Eranr ewidencyjny 58/2/200958/3/2010
 Fizyka  IVV     G9/2016/2017 Świat fizyki.Podręcznik dla  gimnazjum. część 1 (kl. IV)część 2 (kl. V) Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska WSiPnr ewidencyjny11/1/2009/201511/2/2010/2016  Świat fizyki – program nauczania fizyki w gimnazjum B. Sagnowska   
VI Świat fizyki .Podręcznik dla uczniów gimnazjum.  część 3  pod  red B. Sagnowskiej  ZamKornr ewidencyjny11/3/2010
Geografia IV V  G10-1/2016/2017 Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasypierwszej gimnazjum, cz.1 drugiej gimnazjum cz.2+ćwiczenia Roman Malarz Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz Nowa Eranr ewidencyjny7/1/2009/20157/2/2009/2015 Planeta Nowa - program nauczania geografii dla gimnazjum E. M. Tuz, D. Szczypińskiwyd. Nowa Era
 VI  G10-2/2016/2017 Geografia dla gimnazjum. Podręcznik część 3 Marcin Chrabelski, Magdalena DudaczykGrażyna Chmielewska, Waldemar Chmielewski OPERONnr ewidencyjny183/3/2011 Geografia dla gimnazjum – program nauczania.T. Sadoń – Osowieckawyd. Operon
Chemia IVV    G11/2016/2017 Ciekawa chemia. Podręcznik. Gimnazjum. Część 1Gimnazjum.  Część 2 Hanna Gulińska, Janina Smolińska WSiPnr ewidencyjny40/1/2015/z140/2/2015/z1 Ciekawa chemia – program nauczania chemii gimnazjum.wyd. WSiP
VI Ciekawa chemia. Część  3 Podręcznik gimnazjalisty Hanna Gulińska, Janina Smolińska WSiPnr ewidencyjny40/3/2009
Informatyka IVV    G12/2016/2017  Informatyka dla Ciebie. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjumpodręcznik nieobowiązkowy Piotr J. Durka Nowa Era nr ewidencyjny181/2009  Program nauczania informatyki  gimnazjum. Informatyka dla CiebieEwa Filinowiczwyd. Nowa Era
Plastyka IV   G13/2016/2017 W tym cała sztuka. Podręcznik. gimnazjumpodręcznik nieobowiązkowy Jolanta Gumuła Mac Edukacjanumer ewidencyjny167/2009 Program nauczania plastyki w gimnazjum nr DPN 5002-19/09M. Kwiecieńwyd. Mac Edukacja
Religia  IVV
VI
    G16/2016/2017 Błogosławieni, którzy szukają Jezusa  podręcznik dla klasy I gimnazjum Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi podręcznik dla klasy II gimnazjum.Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa   podręcznik dla klasy III gimnazjum.podręcznik nieobowiązkowy ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Jedność – Kielcenr AZ-31-01/13-KI-3/13nr AZ-32-01/13-KI-4/14 Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.  Program nauczania religii gimnazjum.                                        wyd. Jedność Kielce AZ-3-02/13

 


Klasy VII, VIII, IX

 

Przedmiot Klasa Numer w szkolnym zestawie Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Program nauczania
Język polski VIIVIIIIX   L1/2016/2017  Przeszłość to dziś. Klasa 1. Część 1 Część 2  Przeszłość to dziś. Klasa 2. Część 1 Część 2    Przeszłość to dziś. Klasa 3  Krzysztof MrowcewiczAleksander Nawarecki, Dorota Siwicka Ewa PaczoskaJacek Kopciński Jacek Kopciński   Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor"nr ewidencyjny498/1/2012498/2/2012498/3/2012498/4/2012498/5/2012 Przeszłość to dziś – program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym. Z. Starownik wyd. STENTOR
Język angielski VII  L2-1/2016/2017 Matura Focus 3 Student's Book. Podręcznik wieloletni Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski Pearson Central Europe Sp. z o.o.    Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny, poziom IV.1M. Kłos, A. Sikorzyńska,B. Czarnecka – Cicha
VIII  L2-2/2016/2017 Repetytorium  Maturalne (Longman) poziom podstawowy Marta Umińska Bob Hastings, Dominika Chandler Pearson
IX  L2-3/2016/2017 Matura Choices Upper  Intermediate + repetytorium  Michael Harris, Anna Sikorzyńska, Bartosz Michałowski Pearson
VIIRVIIIRIXR  L2R/2016/2017 Repetytorium  Maturalne (Longman) poziom rozszerzony Marta Umińska Bob Hastings, Dominika Chandler Pearson
 Język francuski  VII  L3-1/2016/2017 Francofolie express 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych+ćwiczenia Regine Boutegege, Magdalena Supryn-Klepcarz PWNnr ewidencyjny382/2/2013 Interkulturowy i  interdyscyplinarny program nauczania języka francuskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs podstawowy.  G. Migdalska, M. Szczucka – Smagowicz                                              wyd. PWN  DKOS- 4015-63/02
  VIII      L3-2/2016/2017 Version Originale 2   Monique Denyer, Augustin Garmendia, Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivier Wydawnictwo "LektorKlett"nr ewidencyjny567/2/2013
 IX Version Originale 3   Monique Denyer, Christian Ollivier, Emilie Perrichon Wydawnictwo "LektorKlett"nr ewidencyjny567/3/2014
Historia VII  L4/2016/2017 Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkol ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow Nowa Eranr ewidencyjny525/2012 Poznać przeszłość. Wiek XX – program nauczania historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.M. Jekel wyd. Nowa Era
VIIIR  L4R/2016/2017  Zrozumieć przeszłość Starożytność i średniowiecze Nowożytność                            zakres rozszerzony cz I i II R. KuleszaK. KowalewskiP. Klint, P. Galik Nowa Era  Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego Robert Śniegocki. wyd. Nowa Era
Historia i społeczeństwo IX   L4U/2016/2017  Historia i społeczeństwo. Przedmiot Uzupełniający.                  Gospodarka.                           Język, Komunikacja i media.  Robert GucmanMarcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda WSiPnr ewidencyjny667/7/2014667/5/2014 Historia i społeczeństwo. Przedmiot uzupełniający.Piotr Wasilewski, Mirosław Wiktorowskiwyd. WSiP
Wiedza o społeczeństwie VII  L5/2016/2017  W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki Nowa Eranr ewidencyjny505/2012 W centrum uwagi. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym w szkołach ponadgimnazjalnych.M. Menz Wyd. Nowa Era
Matematyka VIIVIIIIX  L6/2016/2017 Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla klasa 1, 2 i 3 szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski Nowa Eranr ewidencyjny508/1/2012508/2/2013508/3/2014 Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum.P. Grabowski
Biologia VII  L8/2016/2017 Biologia na czasie  - zakres podstawowy E. Bonar, W. Krzewiec - Jieleń, S. Czajkowski Nowa Eranr ewidencyjny450/2012/2015  Program nauczania biologii w zakresie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej wyd. Nowa Era
VIII IX   L8R/2016/2017  Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzonyBiologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzonyBiologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski Nowa Eranr ewidencyjny564/1/2012564/2/2013564/3/2014 Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej M. Poziomekwyd. Nowa Era
Fizyka VII  L9/2016/2017  Fizyka. Po prostu.     Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym Ludwik Lehman,Witold Polesiuk WSiPnr ewidencyjny515/2012 Fizyka. Po prostu . Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. L Lehman, W. Polesiukwyd. WSiP
Geografia VII  L10/2016/2017  Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Eranr ewidencyjny433/2012 Oblicza geografii . Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkól ponadgimnazjalnych Ewa Maria Tuz wyd. Nowa Era
Chemia VII  L11/2016/2017 Chemia. Po prostu. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy  Hanna Gulińska, Krzysztof Kuśmierczyk WSiPnr ewidencyjny523/2012 Chemia. Po prostu. Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. wyd. WSiP
Informatyka VII  L12/2016/2017  Informatyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych              podręcznik nieobowiązkowy Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski  OPERONnr ewidencyjny 520/2012  Ciekawi świata Informatyka program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy  W. HermanowskiOperon
Edukacja dla bezpieczeństwa VII  L14/2016/2017  Ciekawi świata – Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych +ćwiczenia Barbara  Boniek,                    Andrzej Kruczyński,                      Łukasz Wrycz - Rekowski OPERONnr ewidencyjny 409/2012 Ciekawi świata – program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych . B. Boniek, B. Wojtaśwyd. Operon
Podstawy przedsiębiorczości  VII  L15/2016/2017 Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Piotr Krzyszczyk OPERONnr ewidencyjny465/2012 Ciekawi świata program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy.M. Baczyńska, A. Zygmuntwyd.  Operon
Religia VIIVIIIIX  L16/2016/2017 Moje miejsce w Kościele.    Moje miejsce w świecie.        Moje miejsce w rodzinie.      podręcznik nieobowiązkowy ks. Jan Szpet,       Danuta Jackowiak Księgarnia Św. WojciechaInprimatur N.2673/2011N.5218/2012N.2816/2014 Program nauczania religii                         Jan  Szpet, Danuta  Jackowiak                         wyd. Księgarnia Św. Wojciecha                           AZ-4-01/10                   

Przedmiot

Klasa

Numer w szkolnym zestawie

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Program nauczania

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

I w

 II w

 

 

W1-1 /2016/2017

 

Nasz elementarz.

Podręcznik do szkoły podstawowej.

+ Ćwiczenia z pomysłem WSiP   dla klasy I i II

+ Moje ćwiczenia MacEdukacja dla klasy III

 

Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja wczesnoszkolna „Doświadczenie świata” Program nauczania dla I etapu kształcenia

Marzena Kędra

Język angielski

I w

II w

III w

 

W2/2016/2017

 

Our Discovery Island

nr1 (kl. I),

nr2 (kl. II) 

nr3 (kl. III)

+ ćwiczenia

Terssa Lochowski

Linnette Ansel Erocak

Sagrario Salaberri

PERSON         

nr ewidencyjny 393/1/2011/2014

393/2/2011

393/3/2011

Program nauczania języka angielskiego. Poziom kompetencji językowej WG CEF – pre-A1

M. Bogacka

Religia

I w

 

W3/2016/2017

 

Żyjemy w Bożym świecie - podręcznik do religii dla klasy I

Elżbieta Kondrak, Dariusz Karpiński, Jerzy Snopek

Jedność – Kielce

2012

 

Program nauczania religii rzymsko – katolickiej. AZ – 1-01/12

wyd. Jedność – Kielce

II w

Idziemy do Jezusa          podręcznik do religii dla klasy II

Dariusz Karpiński

Jerzy Snopek

Jedność – Kielce

2013

III w

Jezus jest z nami  zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III

Dariusz Karpiński

Jerzy Snopek

Jedność – Kielce

2014