Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Ognisko baletowe

RODZICE DZIECI Z OGNISKA BALETOWEGO!
Informujemy, że kolejne zajęcia z Ogniska Baletowego odbędą się po
feriach zimowych, tj. 30 stycznia 2017r. o godzinie 17.00