Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Dyplomy

Głównym celem kształcenia w szkole baletowej jest przygotowanie do pracy w zawodzie tancerza, jednak nasi uczniowie i nasze uczennice uczą się tu przecież nie tylko tańca. Staramy się, by mieli szansę realizować inne swoje pasje. Między innymi chętnie i z sukcesami biorą udział w konkursach przedmiotowych, muzycznych, recytatorskich i innych.

Dyplom Zespół wokalny.pdf  Dyplom Zuzanna Jaworska.pdf  Dyplom Zuzanny Frank.pdf