Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

„Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”