Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Mali adepci sztuki tańca

Od trzech lat bytomska szkoła baletowa rozbrzmiewa nie tylko dźwiękami muzyki, ale również radosnymi głosami maluchów. Od września 2012 roku realizowany jest tutaj, za zgodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego eksperyment pedagogiczny: „Edukacja wczesnoszkolna w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu". To dzięki temu naukę w szkole baletowej mogą rozpoczynać nie tylko uczniowie, którzy ukończyli III klasę szkoły podstawowej, ale również dzieci sześcio- i siedmioletnie.