Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Godziny pracy świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00 - 17:30