Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Ognisko baletowe

Pełna treść