Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

X Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny