Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Zastępstwa/Reorganizacja zajęć