Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Warsztaty taneczne

UWAGA!!!
Został zmieniony numer rachunku, na który należy wpłacać należności za karnety. Nowy rachunek  obowiązujący od 2 stycznia 2014r. to NBP Oddział Okręgowy w Katowicach 
61 1010 1212 0064 3513 9130 0000

 

Zajęcia grupy młodszej i grupy starszej odbywają się w poniedziałki o godzinie 17:00

Obowiązujący strój:

 • dla dziewczynek różowe body, białe rajstopki, białe baletki
 • dla chłopców biała bluzeczna i czarne spodenki

 

 

Regulamin Warsztatów tanecznych
przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

 1. Zajęcia są opłacane z góry poprzez wykupienie w sekretariacie szkoły biletu wstępu lub karnetu, które są ważne do końca roku szkolnego.
 2. Wejście na zajęcie odbywa się za okazaniem wykupionego biletu lub karnetu.
 3. Na zajęcia uczestnik przychodzi 10 minut wcześniej i czas ten przeznacza na przebranie i przygotowanie do zajęć w wyznaczonych pomieszczeniach.
 4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są przez doświadczonego w pracy z dziećmi nauczyciela tańca i akompaniatora.
 5. Zajęcia trwaja 1 godzinę.
 6. W czasie trwania zajęć dzieci są pod opieką nauczycieli prowadzących, w czasie przerw opiekę nad dziećmi sprawują rodzice.
 7. Uczestnik musi mieć skończone 5 lat.
 8. Zastrzega się prawo do formowania grup w zależności od możliwości uczestników zajęć w celu efektywnego wykorzystywania czasu zajęć.
 9. Gwarantuje się występ uczestników Warsztatów na koncercie dla publiczności na profesjonalnej scenie. Próba na scenie jest traktowana jako dodatkowe, płatne zajęcia Ogniska Baletowego.
 
Informacje dodatkowe:

 

 1. Udział w jednych zajęciach – bilet wstępu – 21 złotych.
 2. Koszt zajęć w karnecie 5 wejść x 17 zł = 85 zł.
 3. Bez okazania biletu lub karnetu nie można uczestniczyć w zajęciach.
 4. Dopuszcza się wydanie karnetu po dokonaniu wpłaty przelewem i zaksięgowaniu jej na koncie szkoły:
 

 

NBP oddział okręgowy w Katowicach
61 1010 1212 0064 3513 9130 0000
Po zapoznaniu się z Regulaminem Warsztatów akceptuję proponowane przez Szkołę działanie i zobowiązuję się do dokonywania terminowo wpłat i informowania prowadzącego zajęcia o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych dziecka.