Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

UCZESTNICY KONCERTU LAUREATÓW