Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Laureaci X Międzynarodowego Konkursu Choreograficznego Uczniów Szkół Baletowych, Bytom 2018