Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Galeria: IV Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowyc