Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Galeria: Projekt Moniuszko