Padlet świetlicy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu:

Padlet przygotowany przez wychowawczynie świetlicy

Informacje związane z życiem świetlicy OSB w Bytomiu