Dyrektor Szkoły

mgr Elżbieta Mendakiewicz

Wicedyrektor ds. artystycznych

mgr Joanna Orzechowska

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr inż. Agata Zielińska

Kierownik sekcji muzycznej

mgr Katarzyna Czajer

Kierownik Internatu OSB

mgr Jolanta Bury