Albrecht Ewa
Bury Jolanta
Jeszka Jolanta
Kluz- Bednarska Agnieszka
Knioch-Szyszkowska Larysa
Marchio-Pęśkiewicz Magdalena
Makowska Dagmara
Morga Natalia
Płochocka-Sikora Magdalena
Rogozińska Marzena