Głównym celem Stowarzyszenia Pro-Arte działającego przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu jest propagowanie kultury tanecznej w Polsce oraz wspomaganie i promowanie młodych talentów sztuki baletowej. Niebagatelnym aspektem działalności stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań, o których mowa wyżej, a także popularyzowanie samej placówki, przy której prowadzi działalność. Stąd ścisła współpraca z samorządami lokalnym i regionalnym.

Uczniowie naszej szkoły często biorą udział w konkursach baletowych w kraju i zagranicą. Stowarzyszenie pomaga zarówno im jak i ich opiekunom w zorganizowaniu i opłaceniu wyjazdu oraz pobytu.

Tradycją już stało się, iż Pro-Arte jest współorganizatorem bardzo ważnych dla całej społeczności tancerzy obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca, które mają miejsce co roku w Operze Śląskiej w Bytomiu. W tym dniu soliści i zespoły baletowe z Polski i Europy spotykają się na scenie, aby artystycznie uczcić urodziny Jeana-Georgesa Noverre’a – wielkiego reformatora tańca.

Wieloletnia współpraca ze Szkołą Baletową w Bytomiu jest ważnym czynnikiem w przygotowaniu i rozwoju kariery młodych tanczerzy.

Informujemy o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Pro-Arte działającego przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Wpłaty można dokonywać na konto w GETIN Banku nr konta:
28 1560 1049 0000 9030 0029 7646.
Numer KRS: 0000 246636

Dziękujemy.

Sprawozdanie finansowe i bilans