Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Osiągnięcia ogólnokształcące

1. Miejski „Konkurs dla młodych projektantów”; Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu – przygotowanie autorskiego projektu samochodu przestrzennego z kartonu – 11.04.2018r., opiekun: p. S. Ślimok, wyróżnienia:
Lena Gręzicka (kl. II)
Emilia Wściubiak (kl. II)
2. Konkurs literacki pt. „Szczyt odpowiedzialności, szczyt troski, szczyt klimatyczny…” XXV „Tygodnia Ziemi”  w Zabrzu 23.04.2018r., Urząd Miasta Zabrze, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
opiekun: p. Katarzyna Księżopolska
Lena Madalińska (kl. II) – I miejsce
Oliwia Baczewska (kll. VII) - wyróżnienie

   Zestawienie_konkursów.pdf

Głównym celem kształcenia w szkole baletowej jest przygotowanie do pracy w zawodzie tancerza, jednak nasi uczniowie
i nasze uczennice uczą się tu przecież nie tylko tańca. Staramy się, by mieli szansę realizować inne swoje pasje. Między innymi chętnie i z sukcesami biorą udział w konkursach przedmiotowych, muzycznych, recytatorskich i innych.

 Dyplom Zespół wokalny.pdf  Dyplom Zuzanna Jaworska.pdf  Dyplom Zuzanny Frank.pdf