Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu

Osiągnięcia artystyczne

Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych zainicjowany w 2005 r. przez Panią Bożene Kociołkowską - ówczesną wicedyrektor do spraw artystycznych Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu - w styczniu 2016 roku odbył się po raz dziewiąty na scenie Opery Śląskiej.

Z każdą edycją stwierdzamy rosnące zainteresowanie młodych choreografów uczestnictwem w konkursie. Na Konkurs przyjeżdża młodzień z Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa, ale także z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier.

Międzynarodowe Jury stwierdza, że prezentowane choreografie świadczą o dojrzałości emocjonalnej uczestników, o potrzebie wyrażania się przez taniec, o poszukiwaniach nowatorskich rozwiązań technicznych i koncepcyjnych. Prezentowane choreografie pobudzają do reflekcji, zachwycają, oddziałują na wyobraźnię. Obserwujemy, że debiutujący w Bytomiu młodzi choreografowie odnoszą sukcesy w tej dziedzinie na profesjonalnych scenach już jako zawodowi artyści. 

   Konkursy to ważne wydarzenia towarzyszące edukacji artystycznej naszych uczniów. Dlaczego tak jest, skoro nie zawsze kończą się spektakularnymi sukcesami?

   Dla ucznia czas przygotowania do konkursu jest czasem wyjątkowej pracy ze swoim pedagogiem - mistrzem, który przekazuje podopiecznemu tajniki tańca. To czas skupienia na szlifowaniu umiejętności tanecznych w oparciu o bardzo dobrą technikę oraz poszukiweaiu wespół z nauczycielem indywidualnych rozwiązań artystycznych. To czas intensywnej pracy przybliżającej do zawodu tancerza. To czas kształtowania odporności na stres, wzmacniania własnej kondycji psychofizycznej. Lonkurs to również platforma umożliwiająca porównywanie swoich umiejętności z innymi uczestnikami oraz szansa na wymianę doświadczeń między uczniami, pedagogami, choreografami. Czas przekonywania się, że taniec wymaga pasji i pełnego zaangażowania sił i myśli. 

   Każdego roku najbardziej utalentowani uczniowie rezprezentują Szkołę na różnego typu konkursach polskich i zagranicznych.

 Więcej informacji o konkursach znajduje się tutaj.